fbpx

Termeni și condiții de utilizare
a serviciilor oferite de Royalz.ro

Orice persoană care vizitează prezentul site (https://royalz.ro) are obligația de a citi și a respecta următorii termeni și condiții pentru a putea folosi serviciile oferite de Royalz, inclusiv prezentul site.

  1. 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Royalz – constituie denumirea comercială a S.C. ROYALZ NETWORK S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, posesoare a Codului Unic de Identificare 38712359 și număr de înmatriculare în registrul comerțului J4/9412/2020.

Client – reprezintă orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care a achiziționat cel puțin un serviciu pus la dispoziție de către Royalz

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care accesează paginile prezentului site (https://royalz.ro)

Mentenanță – Totalitatea operațiilor de întreținere și reparație a website-ului clientului.

Proiect – orice idee ori concept de site pe care clientul ori utilizatorul o aduce la cunoștința S.C. ROYALZ NETWORK S.R.L.

Produs Finit – website ori orice lucrare creată ori modificată pentru client și declarată de către Royalz ca fiind finalizată.

Procedură de creare a site-ului – orice operațiune ce are legătură cu crearea site-ului, inclusiv dar nefiind limitată de cumpărarea domeniului web, a găzduirii web.

2. COMENZI, CERERI OFERTE DE PREȚ ȘI RAMBURSĂRI

2.1. Comenzile precum și cererile pentru ofertă de preț pot fi trimise folosind formularul de contact de pe acest site, prin email ori telefon.
2.2. Utilizatorul ori Clientul are responsabilitatea de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la proiectul dorit.
2.3. Royalz poate cere înformații suplimentare cu privire la respectivul proiect folosind adresa de email ori numărul de telefon furnizată de utilizator ori client.
2.4. Royalz își rezervă dreptul de a refuza din orice motiv orice proiect.
2.5. După demararea procedurilor de creare a site-ului clientului, suma plătită pentru serviciul respectiv este nerambursabilă.
2.6. În cazul în care nu au fost demarate procedurile de creare a site-ului, suma plătită pentru serviciul respectiv poate fi rambursată în contul bancar al clientului, la cererea scrisă a acestuia, în maxim 14 zile.

3. CAZURI ÎN CARE GARANȚIILE SUNT ANULATE

3.1. Folosirea greșită ori cu rea voință a produsului finit de către client ori terțe persoane anulează orice garanție oferită de Royalz.
3.2. Efectuarea oricărei modificări ori ștergeri asupra produsului finit, al codului sursă, al paginilor conexe precum și al oricăror altor aspecte ce țin de acesta de către client ori terțe persoane anulează orice garanție oferită de Royalz.

4. RĂSPUNDERI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII

4.1. Royalz nu își asumă responsabilitatea în cazul în care clientul ori terțe părți efectuează modificări ori ștergeri asupra produsului finit, al codului sursă, al paginilor conexe precum și al oricăror altor aspecte ce țin de acesta.
4.2. Clientul va primi datele de acces către produsul finit după finalizarea acestuia, dezvăluirea acelor date către terțe părți se face strict pe răspunderea clientului.

5. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

5.1. Orice nemulțumire legată de accesarea, folosirea, înregistrarea pe prezentul site (https://royalz.ro), aspecte legate de serviciile pe care le oferim și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic la numarul 0746879131, fie prin email la contact@royalz.ro.
5.2. Clientul ori utilizatorul declară că este de acord să nu facă publice prin niciun mijloc aceste nemulțumiri sub rezerva suportării daunelor cauzate prejudiciului de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.
5.3. Orice litigiu dintre Royalz si Client se va solutiona pe cale amiabila, fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de reprezentanții părților, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj International Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedura arbitrală ale acestei Curți.
5.4. Orice despăgubire nu poate depăși suma achitată de către Client pentru serviciul care a format obiectul litigiului.

7. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

7.1. Termenii și condițiile pot fi modificate de Royalz, în orice moment, fără vreun anunț ori notificare prealabilă.